PL / EN
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach

konkurs: 2019 ( II nagroda w konkursie )

lokalizacja: Katowice, województwo śląskie

inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

powierzchnia: 3.812 m2

Budynek Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Żeromskiego

konkurs: 2014 ( II nagroda w konkursie )

lokalizacja: Włocławek, województwo Kujawsko-Pomorskie

inwestor: Sąd Okręgowy we Włocławki

powierzchnia: 5.188,19 m2

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

konkurs: 2013 

lokalizacja: Poznań, województwo Wielkopolskie

inwestor: Sąd Apelacyjny w Poznaniu

powierzchnia: 6.040 m2

Budynek dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

konkurs: 2015 ( I nagroda w konkursie )

projekt: 2015-2018

lokalizacja: Zielona Góra, województwo Lubuskie

inwestor: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

powierzchnia: 6.532 m2

 

Projektowany budynek dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze położony jest przy Placu Słowiańskim w Zielonej Górze, w części miasta, gdzie budynki historyczne i zabytkowe sąsiadują z zabudową XX wieku. Budynek zaprojektowano jako zwarty blok zabudowy o 6 kondygnacjach nadziemnych i 3 podziemnych respektujący aktualny układ komunikacyjny, istniejącą zabudowę i lokalizację infrastruktury podziemnej. Poszczególne części budynku oraz kondygnacje odpowiadają zespołom pomieszczeń, stanowiących wyodrębnione strefy funkcjonalne budynku. Pomieszczenia pogrupowano w strefy, zapewniające właściwe możliwości pracy poszczególnych grup etatowych z ograniczeniem dostępu osób postronnych i z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa. Układ wydzielenia poszczególnych stref respektuje stopniowanie ich dostępności oraz poruszania się w ich obrębie dla użytkowników budynku.