PL / EN
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy trzech kamienic na cele mieszkaniowe w Katowicach

konkurs: 2019 ( II nagroda w konkursie )

lokalizacja: Katowice, województwo śląskie

inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

powierzchnia: 3.812 m2

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

konkurs: 2013 

lokalizacja: Poznań, województwo Wielkopolskie

inwestor: Sąd Apelacyjny w Poznaniu

powierzchnia: 6.040 m2

Budynek dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

konkurs: 2015 ( I nagroda w konkursie )

projekt: 2015-2018

lokalizacja: Zielona Góra, województwo Lubuskie

inwestor: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze

powierzchnia: 6.532 m2

 

Projektowany budynek dla Wydziałów Karnych Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze położony jest przy Placu Słowiańskim w Zielonej Górze, w części miasta, gdzie budynki historyczne i zabytkowe sąsiadują z zabudową XX wieku. Budynek zaprojektowano jako zwarty blok zabudowy o 6 kondygnacjach nadziemnych i 3 podziemnych respektujący aktualny układ komunikacyjny, istniejącą zabudowę i lokalizację infrastruktury podziemnej. Poszczególne części budynku oraz kondygnacje odpowiadają zespołom pomieszczeń, stanowiących wyodrębnione strefy funkcjonalne budynku. Pomieszczenia pogrupowano w strefy, zapewniające właściwe możliwości pracy poszczególnych grup etatowych z ograniczeniem dostępu osób postronnych i z uwzględnieniem wymaganych stref bezpieczeństwa. Układ wydzielenia poszczególnych stref respektuje stopniowanie ich dostępności oraz poruszania się w ich obrębie dla użytkowników budynku.

Rynek w Rynku w Bielsku-Białej

konkurs: 2018

projekt: 2018-2020

realizacja: w trakcie realizacji

lokalizacja: Bielsko-Biała, województwo Śląskie

inwestor: inwestor prywatny

powierzchnia: 2 806 m²

 

Ideą projektu jest stworzenie w obrębie zabudowy Starego Rynku w Bielsku-Białej wielofunkcyjnego, komercyjnego zespołu, składającego się z zabudowy 3 kamienic otaczających, jedyne w tej części miasta i tej wielkości, podwórko. Rynek, będący głównym placem Starego Miasta w Bielsku-Białej, położony jest w centralnej części tzw. Wzgórza Miejskiego, na którym rozlokowało się średniowieczne miasto Bielsko. Jest to prostokątny, pochylony ku wschodowi plac o wymiarach 82 m × 43 m. Jego kształt nie zmienił się od czasów lokacji miasta w II wieku, a zabudowa pochodzi głównie z XVII–XVIII wieku. Ta szczególna sytuacja inspiruje do stworzenia unikatowej przestrzeni w tej części Starówki, miejsca tętniącego życiem, skupiającego funkcje, które ze sobą współpracują i wzajemnie się uzupełniają. Ta dodatkowa przestrzeń wewnętrzna, uzupełniająca i dopełniająca funkcje przypisane do rewitalizowanych obiektów, daje możliwość wykorzystania jej do stworzenia wewnętrznego placu miejskiego, który wzbogaci ofertę funkcjonalną otaczającej zabudowy.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód

konkurs: 2014 (wyróżnienie w konkursie)

lokalizacja: Katowice, województwo Śląskie

inwestor: Sąd Okręgowy w Katowicach

powierzchnia: 7.984 m2

Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, obiekt sportowy)

konkurs: 2012 (1 nagroda w konkursie)

lokalizacja: Kazimierz Dolny, województwo Lubelskie

inwestor: Gmina Kazimierz Dolny

powierzchnia: 8.000m2 (4.820m2 budynek szkoły, 3.180m2 budynek sportowy)

Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

konkurs: 2011

lokalizacja: Katowice, województwo Śląskie

inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach

powierzchnia: 5.500m2