PL / EN
Rynek w Rynku w Bielsku-Białej

konkurs: 2018

projekt: 2018-2020

realizacja: w trakcie realizacji

lokalizacja: Bielsko-Biała, województwo Śląskie

inwestor: inwestor prywatny

powierzchnia: 2 806 m²

 

Ideą projektu jest stworzenie w obrębie zabudowy Starego Rynku w Bielsku-Białej wielofunkcyjnego, komercyjnego zespołu, składającego się z zabudowy 3 kamienic otaczających, jedyne w tej części miasta i tej wielkości, podwórko. Rynek, będący głównym placem Starego Miasta w Bielsku-Białej, położony jest w centralnej części tzw. Wzgórza Miejskiego, na którym rozlokowało się średniowieczne miasto Bielsko. Jest to prostokątny, pochylony ku wschodowi plac o wymiarach 82 m × 43 m. Jego kształt nie zmienił się od czasów lokacji miasta w II wieku, a zabudowa pochodzi głównie z XVII–XVIII wieku. Ta szczególna sytuacja inspiruje do stworzenia unikatowej przestrzeni w tej części Starówki, miejsca tętniącego życiem, skupiającego funkcje, które ze sobą współpracują i wzajemnie się uzupełniają. Ta dodatkowa przestrzeń wewnętrzna, uzupełniająca i dopełniająca funkcje przypisane do rewitalizowanych obiektów, daje możliwość wykorzystania jej do stworzenia wewnętrznego placu miejskiego, który wzbogaci ofertę funkcjonalną otaczającej zabudowy.